Lidmaatschap


Aanmelden

Aanmelding voor het lidmaatschap van Balletschool Annelies Marijs altijd schriftelijk door het volledig invullen en ondertekenen van een "Aanmeldingsformulier" dat in de balletschool verkrijgbaar is.
Bij aanmelding van minderjarigen is een handtekening van de ouder of verzorger vereist.
Na ontvangst van het "Aanmeldingsformulier" wordt het lidmaatschap schriftelijk bevestigd.
Inschrijving als lid/leerling is voor onbepaalde tijd tot wederopzegging. 

Het balletseizoen loopt van september tot en met juni, globaal genomen 10 maanden.
Het lesgeld kan vóór aanvang van het seizoen voor het hele seizoen/jaar worden betaald, maar men mag ook kiezen voor gespreide betaling in 11 termijnen.
Er worden geen rekeningen of acceptgiro's verstuurd. Leerlingen zorgen zelf voor tijdige betaling.
Het lesgeld dient vooraf te worden voldaan. 
Bij gespreide betaling in 11 termijnen dus vóór elke 1e van de maand te beginnen met 1 september en te eindigen per 1 juli met vermelding van naam het leerlingnummer op één van de volgende bankrekeningen ten name van
J.M.E. Marijs:

IBAN:  NL92 INGB 0004 0230 88 of
           NL50 RABO 0387 0317 74.

Tarieven per les balletseizoen 2019 - 2020:

- kinderen tot 13 jaar         € 253,00 jaar/seizoen  of  11 x € 23,00

- vanaf 13 jaar tot 18 jaar  € 280,50 jaar/seizoen  of  11 x € 25,50

- 18 jaar en ouder              € 319,00 jaar/seizoen  of  11x  € 29,00

Kortingsregelingen:

Kortingen worden toegekend bij

- vooruitbetaling ineens voor hele seizoen of

- gezinsleden uit één gezin die op hetzelfde adres wonen of

- leerlingen die zich inschrijven voor meerdere lessen per week

Betalingsherinnering
:

Bij een betalingsherinnering wordt € 3,00 kosten in rekening gebracht.
Als deze herinnering wordt genegeerd volgt invordering via een incassobureau.


Opzegging

Beëindiging van het lidmaatschap altijd schriftelijk of per e-mail met inachtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand.

 

Categorie├źn