Algemene Voorwaarden

De Berichten, donderdag, 4 juli 2013 16:19
  
foto: Duco van Overschot
 

Met ingang van het nieuwe balletseizoen 2013/2014 zijn op alle overeenkomsten die de Balletschool Annelies Marijs sluit de Algemene Voorwaarden Nederlandse Brancheorganisatie van Balletscholen (NBOB) Versie 1 gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 110/2012 van toepassing.

Alle leerlingen en de ouders van minderjarige leerlingen zijn hierover schriftelijk geïnformeerd en hebben een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden (AV) ontvangen.

In feite is hetgeen in deze AV staat vermeld reeds jarenlang algemeen gebruik in het functioneren van de Balletschool Annelies Marijs. Het nieuwe is dat het nu is verwoord in een officieel bij de rechtbank gedeponeerd document. Een document waarin uitgebreid alle details van een overeenkomst staan vermeld, zodat alle partijen weten waar ze aan toe zijn. Hiervoor zijn AV een goed middel.

De AV zijn natuurlijk op deze website te vinden, maar ook op www.NBOB.nl